O mnie

PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNE

mgr inż. arch. Katarzyna Kuźniak

W 1981 roku ukończyłam studia w Instytucie Architektury Politechniki Białostockiej. Tytuł „Magister inżynier architekt” uzyskałam w dniu 14 stycznia 1982 r. pracując już w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku. Moje życie zawodowe związane jest głównie z planowaniem przestrzennym.

Ukończyłam też studia podyplomowe:

- 1987 – 1989 czterosemestralne Studium Podyplomowe w zakresie Gospodarki Przestrzennej (Politechnika Białostocka, Instytut Architektury),
- 2007 – 2008 trzysemestralne Studia Podyplomowe Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych),
- 2012 – 2103 dwusemestralne Podyplomowe Studia Latynoamerykańskie – Ameryka Łacińska we współczesnym świecie (kultura, polityka, gospodarka) w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
- Te ostatnie mniej związane są z moim zawodem, za to bardzo z zainteresowaniami.

Posiadam uprawnienia:

- upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej (Nr Bł/23/88),
- do projektowania w planowaniu przestrzennym (Nr 1206/91),
- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” na okres do 20.01.2018 r. (Nr BIN.I.1314-4/08 z dnia 21.01.2008 r.),
- tytuł „Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów” (certyfikat Nr PIU-7/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.).

Notabene jestem jedynym rzeczoznawcą byłej już Polskiej Izby Urbanistów (nieistniejącej od dnia 10 lutego 2015 r.) w województwie podlaskim. Byłam projektantką, urzędniczką, nauczycielką, wreszcie projektantką i bizneswoman prowadząc własną działalność gospodarczą. Interesuje mnie wszystko to, co związane jest z Ameryką Łacińską – historia, polityka, ale przede wszystkim muzyka, taniec, ludzie, obyczaje. Hawana to dla mnie magiczne miasto. Uwielbiam książki i filmy oparte na faktach, muzykę, taniec i podróże. Nie mam telewizora.

Byłam córką, jestem matką – mam dwie wspaniałe córki. Jestem szczęśliwa.

Oferta

Opracowywanie projektów:

  • studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Analiza

Analiza powyższych obowiązujących opracowań planistycznych i ich opiniowanie także pod kątem możliwości zagospodarowania terenu (działki).

Opinie

Opiniowanie zgodności projektowanej funkcji z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

 

Zapraszam do kontaktu

Kontakt

PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNE
mgr inż. arch. Katarzyna Kuźniak
15-644 Białystok, ul. Storczykowa 8/15
tel. +48 607923850,
e-mail: katarzyna@kuzniak.eu
regon 050329066 NIP 542-163-07-41